TW.White
Celebrate a good day let us forum TW.White City
Resynching Your Forum


If your forum is undergoing a very minor issue that you can't cope with, then try resynching the forum. Resynching your forum will not hurt it, but it will help fix the small bugs and ticked settings for your forum. So, it won't hurt to give it a shot.
To resynchronize your forum:
  1. Head off to your Administration Panel, and then click the General tab. (Be sure that you have the Admin Panel set in Advanced Mode.)
    Spoiler:


  2. Forum -> 'Configuration' section
    Spoiler:


  3. Now that you are on the Configuration page, scroll all the way down the page until you see the Misc options* table. You'll then see at the bottom that you are able to resyncronize your forum. Tick the option box to do so, and then click Save.
    Spoiler:


Now, if that doesn't fix up your minor issue in your forum, then your best condolences would to answer your question in the

Tổng thời gian trên diễn đàn FM trôi qua thời gian

View previous topic View next topic Go down

Tổng thời gian trên diễn đàn FM trôi qua thời gian

Post by TW.White City on Tue May 24, 2016 7:31 pm

Xin chào các bạn!

Tôi bắt đầu này - có thể nói - dự án vào ngày 18 của tháng này và anh đang dự định để hiển thị bao nhiêu thời gian mỗi thành viên bỏ ra để đăng nhập vào trang web.

Vâng, mã này là rất đơn giản và tôi sẽ giải thích dưới đây như thế nào nó hoạt động:
1- Nó tạo ra hai lĩnh vực trong hồ sơ cá nhân của các thành viên, là người đầu tiên có mục đích của chương trình thời gian kết nối khác như là một giả cơ sở dữ liệu;
2- Thời gian đếm bắt đầu khi các thành viên làm một bản ghi trong;
3 Vì vậy, mỗi 30 giây (thời gian mặc định có thể thay đổi) trong thời gian truy cập được tăng lên và lưu trong lĩnh vực hồ sơ;
4- Các truy cập được chỉ thiết lập lại khi các thành viên đăng nhập trên diễn đàn! Nếu chỉ đóng trang hoặc các trình duyệt, truy cập vẫn hoạt động và sẽ được tăng lên trên đăng nhập tiếp theo!

Dưới đây là các mã được thêm vào với vị trí "Trong tất cả các trang":
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
 Có thể có hoặc không: Bạn quyết định ...và trà lời xem cảm ơn

_________________
TW.White City
avatar
TW.White City
Newbie 4
Newbie 4

Messages : 51

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Share this topic...
Link this topic
URL:
BBCode:
HTML: